įgailinti

įgáilinti tr. įvaryti gailestį: Sūnus įgáilino, t. y. į gailestį įvarė J. Tu nori ingáilinti, kad verktų Trgn. | refl.: Kai vaikas įsigáilina, tai sunku numaldyti Š. Įsigailino mažutė – verkia ir verkia, vis šaukia mamą Pnd. Negi jaunoja, kad šit insgáilinai! Trgn. Taip jau ana įsigáilino savo tėvo, kad baisu Vkš. Kad insigaĩlino, kai numirė jos motka, net apsirgo Jz. \ gailinti; atsigailinti; įgailinti; išgailinti; nusigailinti; pagailinti; prigailinti; sugailinti; užgailinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atsigailinti — atsigailėti: Barbutė atsigailinti negali, kad Petras pamišo rš. gailinti; atsigailinti; įgailinti; išgailinti; nusigailinti; pagailinti; prigailinti; sugailinti; užgailinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gailinti — gailinti, ina, ino tr., gaĩlinti, gailìnti, ìna, ìno 1. didinti gailestį, graudinti, virkdyti: Šitokia savo kalba tu kitą tik labiau gailini, o ne maldai Trgn. Neverk, motin, negailink savo vaikų Ldk. Nebegailink man širdies, ana jau ir taip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgailinti — tr. iš gailesčio ką nors sugadinti, prarasti: Išgailinta šviesios akys – neregi kelelio, išverkta jaunos dienos – nemeilus svietelis Tvr. gailinti; atsigailinti; įgailinti; išgailinti; nusigailinti; pagailinti; prigailinti; sugailinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusigailinti — nugailėti, apgailėti: Sužinoję, kad kaimynas mirė, visi labai nusigailino Up. gailinti; atsigailinti; įgailinti; išgailinti; nusigailinti; pagailinti; prigailinti; sugailinti; užgailinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagailinti — tr. 1. pagraudinti: Ona pliukšni – tik pagailink ją, ir verkia Trgn. | refl. tr.: Ona, kad tik ko pasgailina, tai ir apserga tuoj galva Trgn. 2. pagailėti, užjausti: Reikia žmogų, an bėdą papuolusį, pagailinti Ėr. Kai kas tokiem nė nepagailina,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigailinti — 1. tr. prigraudinti: Kai aš prigailinau tada, žadėjos pastaisyt Trgn. | refl. tr.: Ką čia prisgailinsi – numirusio neatraudosi Trgn. 2. refl. prisimeilinti: Jis jai vėl prisigailino An. gailinti; atsigailinti; įgailinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugailinti — tr. sugraudinti: Nudrėbė žodį, ir sugailino širdį Kč. | refl.: Kai kitą pamatau verkiant, ir aš tuoj susgailinu ir verkiu Vj. Kieno gailinga širdis, tai greit susigailina Kč. Prispaudė ją prie krūtinės ir susigailinusiu balsu kalbėjo V.Kudir.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užgailinti — tr. suerzinti, sugraudinti: Šit ažgailinot ją – ir neverks da! Trgn. | refl.: Jau kai užsigailina verkt, tai nenumaldysi Ktk. Ažsigailinai kai mažutė dėl šitos niekės Trgn. Pritark, tai da labiau užsigailins, ir raudom galo nebebus Ds. Jis tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įgailinimas — sm. (1) → įgailinti: Tokiu ingailinimu bet ką anos gali pravirkdyt, ne tik jaunąją Trgn. | refl.: Ėgi insgailinimas – net sriubsi, kai verkia Trgn. gailinimas; įgailinimas; užsigailinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įgailystoti — tr. įgailinti, įgraudinti: Jaunąją nori ingailystoti, kad verktų Trgn. | refl.: Ana kai ažsiraudos kada insgailystojus Trgn. gailystoti; įgailystoti; pagailystoti; užgailystoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.